Vatrodojava

Strast prema sigurnosti

sustav vatrodojave

Profesionalna vatrodojava dizajnirana je da prepoznaje i dojavi opasnost od požara.
Dojava opasnosti može biti zvučno-svjetlosnom signalizacijom, dojavom putem GSM ili telefonske linije te dojavom na centralni dojavni sustav.
Detekcija topline, požara i dima prevencija je u sprečavanju nastanka veće štete na objektima te najefikasniji način izbjegavanja ljudskih žrtava i gubitka imovine.
Svaki naš sustav se projektira prema standardima te podliježe atestima i zakonima.

Svaka vatrodojavna centrala mora biti smještena u odgovarajući protupožarni ormar. Više o našoj ponudi protupožarnih ormara provjerite ovdje.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by go4digital