Termalne kamere

Superiorne, učinkovite, pristupačne

NADZOR I PREVENCIJA OD ZARAZE

Automatsko detektiranje povišene temperature ljudi

Infracrvena termografija – beskontaktna metoda mjerenja temperaturnih vrijednosti na površini tijela u realnom vremenu. Praćenje i mjerenje većeg broja objekata (ljudi) u pokretu na udaljenosti do 10 metara.

Automatsko alarmiranje/dojava u slučaju temperaturnih odstupanja. Točnost +/- 0,3 stupnja.

Primjena: javne ustanove, škole, bolnice, poslovni prostori, supermarketi, banke, zračne luke, hoteli, restorani, trgovački centri, kina…

Termalne kamere - S u p e r i o r n e U č i n k o v i t e P r i s t u p a č n e

Nadzorne kamere visoke kvalitete

termalna kamera M16

NADZOR I ZAŠTITA OBJEKATA

Zaštita perimetra, dojava požara, razna temperaturna odstupanja

Rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju požara (-40 do +550) stupnjeva.

Postavljanje većeg broja zona i akcija (alarm, poruka, aktivacija relejnog izlaza) za dojavu temperatura koje su izvan dopuštenih vrijednosti (prikaz temperaturnih razlika od 0,1 stupanj).

Detekcija u mraku, dimu i magli

Analitika u kameri, X.509 certifikat, HTTPS enkripcija, Cyber secure sustav.

Primjena: skladišta, dvorišta, parkirališta, razni objekti na otvorenom, kontejneri, garaže…

NADZOR PROIZVODNIH PROCESA

Praćenje rada vezanog uz temperaturne razlike

Nadzor i rano dijagnosticiranje tehničkih nedostataka u pogonima.

Rano otkrivanje kvarova i alarmiranje.

Primjena: razna proizvodna postrojenja, pogoni, cjevovodi, instalacije (visoki napon)

Ostali sustavi video nadzora

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by go4digital